Hungary, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 +36.1.392.2642 +36.1.392.2282 1991–2022 Mirrotron Ltd.

KFI 19

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00043
Projekt címe: Repülési idő neutron reflektométer megépítése a Mirrotron Kft-nél
Elnyert támogatás: 148 658 694 Ft
Projekt megvalósítás időszaka: 2019.11.01 – 2022.04.30.
 
A Mirrotron Kft. 2019. júliusában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” c. pályázati felhívásra. A pályázat pozitív, támogató döntést kapott így, 2019. november 1-vel kezdetét vette a repülési idő neutron reflektométer megépítésére irányuló projektünk.
 
A fejlesztés fő célja egy ún. repülési idő (time-of-flight) neutron reflektométer megépítése, melynek segítségével a Mirrotron Kft. olyan, a tudományos életben újdonságnak számító műszaki szolgáltatást fog tudni nyújtani a partnereinek, mely jelenleg még nem elérhető a piacon és amelyre a nagyon nagy kereslet mutatkozik.
 
A fejlesztés háttere a neutronon alapuló kutatási technikák, melyek az anyagvizsgálat meghatározó eszközeivé váltak a neutron, mint részecske 1932-es felfedezése óta. A neutron hullámtulajdonságait kihasználva ugyanis feltérképezhető az anyag atomi, kristály- és szemcseszerkezete, amely a vizsgált minta mikroszkopikus tulajdonságait meghatározza.
Alkalmazások szempontjából kiemelten fontos vékonyrétegek (ahol a vizsgált anyag néhány 10 – 1000 atomi vastagságú rétegben van jelen egy hordozón) vizsgálatának egyik legfontosabb módszere a neutron reflektometria. Ennek segítségével a mintáról kis szögben visszaverődött neutronok szórásképének elemzése révén, a réteget alkotó atomok tulajdonsága, valamint a minta felületi minősége határozható meg.
 
A jelen pályázat egy ilyen neutron reflektométer megépítésére vonatkozik  impulzus üzemben működő neutronforras mellett.
 
A mérés során, a mintára meghatározott periódusú és pulzusidejű neutron „csomag” érkezik, ami két nyalábszaggató által kiválasztott határok közötti repülési sebességű neutronokat tartalmaz. A más-más sebességű neutronok hullámhossza különbözik, ezért ha megmérjük, hogy mennyi idő alatt jutott el a neutron a forrástól a detektorig (erre vonatkozik a repülési idő elnevezés), akkor a detektált neutron hullámhossza meghatározható. Megszámolva a beütéseket a hullámhossz függvényében, a mintára jellemző reflektivitási görbe előállítható.
 
A projekt fenntarthatóságát a berendezéssel végzett piacképes szolgáltatás biztosítja. Ez a berendezés elsőként fog megépülni a Mirrotron Kft. Martonvásáron készülő, világon egyedülálló kompakt neutronforrása mellett, így a neutronforrás teszteléséhez és optimalizálásához is hozzájárul.