Hungary, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 +36.1.392.2642 +36.1.392.2282 1991–2023 Mirrotron Ltd.

KFI 19

Megépült a repülési idő neutron reflektométer a Mirrotron Kft-nél
 
Tavaly év végével lezárult a Mirrotron Kft. egyik legjelentősebb kutatás-fejlesztési projektje, melynek keretében megépült a repülési idő (time-of-flight) neutron reflektométer.
Cégünk még 2019. júliusában nyújtott be pályázatot be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” c. pályázati felhívásra. A pályázat pozitív, támogató döntést kapott így, 2019. november 1-vel kezdetét vette a projekt, melynek fő célja egy ún. repülési idő neutron reflektométer megépítése volt. A fejlesztésnek köszönhetően a Mirrotron Kft. olyan, a tudományos életben újdonságnak számító műszaki szolgáltatást tud nyújtani a partnereinek, mely eddig nem volt elérhető a piacon és amelyre nagy kereslet mutatkozik.
A fejlesztés háttere a neutronon alapuló kutatási technikák, melyek az anyagvizsgálat meghatározó eszközeivé váltak a neutron, mint részecske 1932-es felfedezése óta. A neutron hullámtulajdonságait kihasználva ugyanis feltérképezhető az anyag atomi, kristály- és szemcseszerkezete, amely a vizsgált minta mikroszkopikus tulajdonságait meghatározza.
Alkalmazások szempontjából kiemelten fontos vékonyrétegek (ahol a vizsgált anyag néhány 10 – 1000 atomi vastagságú rétegben van jelen egy hordozón) vizsgálatának egyik legfontosabb módszere a neutron reflektometria. Ennek segítségével a mintáról kis szögben visszaverődött neutronok szórásképének elemzése révén, a réteget alkotó atomok tulajdonsága, valamint a minta felületi minősége határozható meg.
A fejlesztés egy ilyen neutron reflektométer megépítését foglalja magában, impulzus üzemben működő neutronforrás mellett. A mérés során, a mintára meghatározott periódusú és pulzusidejű neutron „csomag” érkezik, ami két nyalábszaggató által kiválasztott határok közötti repülési sebességű neutronokat tartalmaz. A más-más sebességű neutronok hullámhossza különbözik, ezért ha megmérjük, hogy mennyi idő alatt jutott el a neutron a forrástól a detektorig (erre vonatkozik a repülési idő elnevezés), akkor a detektált neutron hullámhossza meghatározható. Megszámolva a beütéseket a hullámhossz függvényében, a mintára jellemző reflektivitási görbe előállítható.
A projekt fenntarthatóságát a berendezéssel végzett piacképes szolgáltatás biztosítja. Ez a berendezés elsőként épült meg a Mirrotron Kft. Martonvásáron készülő, világon egyedülálló kompakt neutronforrása mellett, így a neutronforrás teszteléséhez és optimalizálásához is hozzájárul.
A 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00043 számú projekt összköltsége mintegy 284 millió Ft volt, melyből a vissza nem térítendő támogatás mértéke közel 149 millió Ft.