Hungary, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 +36.1.392.2642 +36.1.392.2282 1991–2024 Mirrotron Ltd.

KFI-16-1-2017-0389

Direkt kiolvasású, nagyfelületű, nagy hatásfokú, helyzetérzékeny neutron érzékelő rendszer (detektor) kutatása Támogatás összege: 180 784 973 Ft Időtartam: 2017.11.16-2019.11.15

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (Vállalati KFI_16) pályázati felhívásra a MIRROTRON Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. KFI_16-1-2017-0389 azonosító számon pályázatot nyert el „Direkt kiolvasású, nagyfelületű, nagy hatásfokú, helyzetérzékeny neutron érzékelő rendszer (detektor) kutatása” címmel. A Támogató (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) 2017.11.15. napján kelt döntése alapján Kedvezményezettek a Pályázatban részletezett projektjavaslat megvalósítására 183 778 800 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.
 
Napjainkban neutronokat széles körben használnak nagy pontosságú és precizitású anyagtudományi mérésekre. Mivel azonban a neutron elektromos töltéssel nem rendelkező, semleges részecske, így közvetlenül nem, csak indirekt módon érzékelhető. Az érzékelés egyik módszere az ún. gáztöltésű ionizációs kamrák használata, mely használatakor a detektor kamra egy olyan gázzal kerül feltöltésre, ami a neutron befogásával, magreakció révén egy olyan másodlagos effektust hoz létre, ami már közvetlenül mérhető. Az egyik ilyen gáz a hélium egyik izotópja, a 3He, mellyel a neutronok nagyon nagy hatásfokkal detektálhatóak. Az aktív gáz mellé a másodlagos, mérhető folyamatot fékező, illetve szabályozó gázt is adagolnak. A projekt az ilyen típusú detektálás elérhető aktív felületének és hatásfokának a növelését célozza meg.
 
A projekt keretében megépített detektor és a projektben szerzett know-how nagyban elősegíti az élet számos területén használt neutronos anyagkutató berendezések minőségi előrelépését. Az elkészült detektor beépítésével a vizsgálható anyagok tekintetében szélesebb körben és szélesebb mérettartományokban használhatóak lesznek a neutronszórásos anyagvizsgáló berendezések.
 
Mivel a szabad neutronok előállítása igen költséges, ezért a méréseknél fontos a nagy hatásfokú detektálás, érzékelés. Jelen pályázat keretein belül egy nagy aktív felületű (1 m X 1 m), nagy hatásfokú (>65%), jó helyfelbontású (<9 mm), jó homogenitású (±15%), magas terhelhetőségű (100.000 esemény/mp) detektort fejlesztettünk ki, melyet a paraméterei igen alkalmassá tesznek ún. kisszögű neutronszórás elvén működő tudományos anyagvizsgáló spektrométerben történő használatra.
 
A projekt legfontosabb újdonságtartalma a neutron detektálásra alkalmas aktív felület jelentős növelése. A fejlesztési munka lezárása után a végső eredmény a nagyfelületű érzékelésre alkalmas neutron detektor technológia kidolgozása valamint prototípus mellett a megépített értékesíthető termék.

Média hivatkozások