Hungary, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 +36.1.392.2642 +36.1.392.2282 1991–2024 Mirrotron Ltd.

Egyedülálló beruházás fejeződött be Martonvásáron

Gyorsító bázisú kompakt neutronforrás prototípusának megépítése

Projekt azonosítószám: GINOP-2.2.1-15-2017-00088

Megítélt támogatásösszeg: 1.238.000.716 Ft
A támogatás mértéke: 82.76 %
Projekt megvalósítási időszak: 2017.11.01-2022.12.31.
Konzorciumi tagok: Mirrotron Kft. (konzorcium vezető), Energiatudományi Kutatóközpont

 

A világ első részecskegyorsítón alapuló, optimalizált kompakt neutronforrást előállító laboratóriuma jött létre a Fejér megyei Martonvásáron. A beruházást a Mirrotron Kft. vezette konzorcium által megvalósított kutatás-fejlesztési projekt keretében készült el.

A projekt keretében egy unikális tudományos kutatásokra és ipari alkalmazásokra használható kutatási infrastruktúra valósult meg. Első európai fejlesztésként egy kompakt gyorsító-alapú neutronforrás (CANS – compact accelerator-based neutron source) prototípusa jött létre.
Elkészült a szükséges építészeti infrastrukturális beruházás, kialakításra került a csarnoképület, amely a kompakt neutronforrás megépítésére és zavartalan működtetésére alkalmas. Megtörtént a CANS komplexum elemeinek beszerzése és üzembehelyezése, a teljes rendszer (gyorsító, targetállomás) folyamatvezérlése, a rendszer integrálása, illetve a rendszer biztonsági, környezetvédelmi, sugárvédelmi koncepciójának kidolgozása. Mindemelett elindult a hatósági engedélyeztetés folyamata is.
A projekt megvalósítása révén a Mirrotron Kft. kiemelkedő jelentőségűen bővítette a neutronkutatási műszeripari palettáját a ’neutronprodukció’, azaz az újtípusú neutronforrások előállításának lehetőségével.
 
A fejlesztés a „GINOP-2.2.1-15 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című, a Széchenyi 2020 programban megjelent pályázat keretében valósult meg az Európai Unió közel 1,3 Mrd Ft-os támogatásával.
 
A projektről bővebb információt a www.mirrotron.com oldalon olvashatnak.

Média hivatkozások

Alapkőletétel