Hungary, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 +36.1.392.2642 +36.1.392.2282 1991–2021 Mirrotron Ltd.

Széchenyi - European Regional Development Fund

Mirrotron Kft sponsored by European Regional Development Fund

Projekt azonosítószám: GINOP-2.2.1-15-2017-00088
Megítélt támogatásösszeg: 1,290.942.625 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2017.11.01-2020.10.31.
Konzorciumi tagok: Mirrotron Kft. (konzorcium vezető)
                                MTA EK
                                Varius Consulting Kft.

Jelen megvalósítandó K+F projekt egy jelentős újdonságértékű, tudományos és alkalmazott kutatásokra, ipari vizsgálatokra alkalmas nagyberendezés prototípusának, egy gyorsító bázisú kompakt neutronforrásnak (KNF) a megépítését célozza. A modern ipar és a jóléti társadalom fejlesztésének számos területén (közlekedés/autóipar, gépipar, építőipar, vezérléstechnika, energetika, gyógyászat, élelmiszerbiztonság, sőt régészeti és művészeti tárgyak vizsgálata) kiemelkedő fontosságú az anyagkutatás egyik legfejlettebb technológiája: az anyagszerkezetek roncsolás mentes vizsgálata neutronnyalábokkal való átvilágítás révén. Jelenleg a világon 25, Európában 11 – főként atomreaktorra épülő – neutronkutató központ működik ezen a területen. Viszont a következő évtizedben ezek száma megfeleződik az életciklusuk lejártával. A jelen projekt kiemelkedő társadalmi-gazdasági jelentősége tehát az, hogy a világon működő/létesítendő csúcsberendezések mellett a kisebb nemzeti, regionális reaktoros neutronforrások eltűnőben vannak és új kompakt gyorsítós források fogják átvenni ezek szerepét, hosszútávon is biztosítva a neutronos technikák fennmaradását, fejlődését. Így tehát a projekt szorosan illeszkedik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia ágazati prioritásaihoz.