Hungary, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 +36.1.392.2642 +36.1.392.2282 1991–2019 Mirrotron Ltd.

KFI-16-1-2017-0389

Direkt kiolvasású, nagyfelületű, nagy hatásfokú, helyzetérzékeny neutron érzékelő rendszer (detektor) kutatása Támogatás összege: 183 778 800 Ft Időtartam: 2017.11.16-2019.11.15

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (Vállalati KFI_16) pályázati felhívásra a MIRROTRON Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2017.07.17. napján KFI_16-1-2017-0389 azonosító számon pályázatot nyújtottak be „Direkt kiolvasású, nagyfelületű, nagy hatásfokú, helyzetérzékeny neutron érzékelő rendszer (detektor) kutatása” címmel. Támogató (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) 2017.11.15. napján kelt döntése alapján Kedvezményezettek a Pályázatban részletezett projektjavaslat megvalósítására 183 778 800 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.
Napjainkban neutronokat széles körben használnak nagy pontosságú és precizitású anyagtudományi mérésekre. Mivel azonban a neutron elektromos töltéssel nem rendelkező, semleges részecske, így közvetlenül nem, csak indirekt módon érzékelhető. Az érzékelés egyik módszere az ún. gáztöltésű ionizációs kamrák használata, mely használatakor a detektor kamra egy olyan gázzal kerül feltöltésre, ami a neutron befogásával, magreakció révén egy olyan másodlagos effektust hoz létre, ami már közvetlenül mérhető. Az egyik ilyen gáz a hélium egyik izotópja, a 3He, mellyel a neutronok nagyon nagy hatásfokkal detektálhatóak. Az aktív gáz mellé a másodlagos, mérhető folyamatot fékező, illetve szabályozó gázt is adagolnak. A projekt az ilyen típusú detektálás elérhető aktív felületének és hatásfokának a növelését célozza meg.
A projekt keretében megépített detektor és a projektben szerzett know-how nagyban elősegíti az élet számos területén használt neutronos anyagkutató berendezések minőségi előrelépését. Az elkészíteni kívánt detektor beépítésével a vizsgálható anyagok tekintetében szélesebb körben és szélesebb mérettartományokban használhatóak lesznek a neutronszórásos anyagvizsgáló berendezések.
Mivel a szabad neutronok előállítása igen költséges, ezért a méréseknél fontos a nagy hatásfokú detektálás, érzékelés. Jelen pályázat keretein belül egy nagy aktív felületű (1 m X 1 m), nagy hatásfokú (>65%), jó helyfelbontású (<9 mm), jó homogenitású (±15%), magas terhelhetőségű (100.000 esemény/mp) detektort kívánunk kutatni és kifejleszteni, melyet a paraméterei igen alkalmassá tesznek ún. kisszögű neutronszórás elvén működő tudományos anyagvizsgáló spektrométerben történő használatra.
A projekt legfontosabb újdonságtartalma a neutron detektálásra alkalmas aktív felület jelentős növelése. A kutatás végső célja egy teljesen elkészült, mérésre alkalmas detektor technológia kikutatása.